MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

REDBOX MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Redbox marka tedavi tepsisi tıbbi atık kovası, cam atık kovası, mesafeli online satış sözleşmesi

www.tibbiatikkovasi.com

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satıcı Firma: Çözüm Kalıp Plastik ve Makina San. Tic. Ltd. Şti.

Satıcı Firma Adresi: Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Üretmen İş Merkezi, A Blok No:78

Eyüp / İstanbul

TELEFON:

0(212) 567 4941 GSM: 0 536 797 7406

ALICI

www.tibbiatikkovasi.com adresinden, Redbox marka tıbbi atık kovası, cam atık kovası veya tedavi tepsisi almak suretiyle alışveriş yapan kişi firma veya kurum.

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICININ, ALICIYA satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2,1 - SATICI BİLGİLERİ
ÜNVAN: Çözüm Kalıp Plastik ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ADRES: Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Üretmen İş Merkezi, A Blok No:78 Eyüp / İstanbul

TELEFON: 0(212) 567 4941 GSM: 0 536 797 7406 FAX: 0(212) 501 56 31

E-MAİL: mailto:pazarlama@tibbiatikkovasi.comMADDE2.2 - ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak Redbox marka Tedavi tepsisi, tıbbi atık kovası veya cam atık kovası, almak için www.tibbiatikkovasi.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Redbox marka Tıbbi Atık Kovası,

Redbox marka Tedavi Tepsisi,

Redbox marka Cam Atık Kovası,

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4,1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'NIN yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ YA daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI' DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinin den Çözüm Kalıp sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' YA ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'NIN tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,www.can-medikal.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI' YA ait kredi kartının ALICI'NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile Çözüm Kalıp sorumlu tutulamaz.  İlgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI' YA ödememesi halinde, ALICI'NIN kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI' YA gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' YA aittir.

4.7-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' YA bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'NIN siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Hatalı üretilmiş, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Metro kargo ile www.tibbiatikkovasi.com 'a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.tibbiatikkovasi.com tarafından karşılanacaktır.

4.9- Kargo Ücreti www.tibbiatikkovasi.com sitesinden yapacağınız alışverişlerde kargo masrafı müşteriye aittir. Ancak dönemsel olarak (ürüne özel ve ya belirlenen bir tutar üzeri alışveriş gibi) belirli satış ölçütleri yerine getirildiğinde kargo bedelini Tıbbi atık kovası karşılar.


4.10- İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI' YA faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Tek kullanımlık ürünler ve sarf malzemelerinde cayma hakkı bulunmamaktadır.

Tıbbi Atık Kovası tek kullanımlık bir sarf malzemesidir, dolayısıyla müşterinin ürününden cayma hakkı bulunmamaktadır. Tıbbi atık kovası niteliği ilgili bakanlık yönetmelikleri ile belirlenmiş standart bir üründür.

Ancak malın kargoda zarar görmesi veya hatalı üretilmiş olması durumunda müşterinin değişim hakkı bulunmaktadır. Kargoda zarar görmüş ürünlerin değişiminin yapılması için malı teslim eden kargo görevlisi ile birlikte hasar tutanağı tutulması gerekmektedir.

DİĞER HUSUSLAR:

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'NIN yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 
Tüm hakları saklıdır. © 2019 Çözüm tıbbi artık kutuları site tasarım Zen Dizayn
Hakkımızda | Gizlilik | S.S Sorular | Yardım | Banka hesap numaralarımız | İletişim